Leave Your Message
0102
bilen tanşyň

Güýçli taraplarymyz

Müşderiniň merkezleşmegine, durmuşymyz ýaly hiline, hereketlendiriji güýjümiz ýaly tehnologiýa, binýadymyz hökmünde zehin we ýolbeletimiz hökmünde jemgyýetçilik jogapkärçiligine, hemişe kämillige ymtylýarys.
bilen tanşyň

Enjamlarymyz

Silikon kagyzy öndürýän hünärmen kärhana. Önümlerimiz dürli ugurlarda giňden ulanylýar, müşderilere netijeli, amatly we ekologiýa taýdan arassa çözgütler hödürleýär.
Biz hakda
01

BIZ hakdaRunhua

Silikon kagyzy öndürýän hünärmen kärhana. Önümlerimiz dürli ugurlarda giňden ulanylýar, müşderilere netijeli, amatly we ekologiýa taýdan arassa çözgütler hödürleýär. Biziň wezipämiz, müşderiler üçin gymmatlyk döretmek, jemgyýete goşant goşmak, işgärler üçin ösüşi üpjün etmek we pudak üçin esasy kesgitlemek. Biziň maksadymyz, silikon nebit kagyzlary pudagynda öňdebaryjy bolmak, halkara derejesinde meşhur marka gurmak we silikon nebit kagyzlarynyň tehnologiki täzeliklerine we bazaryň ösmegine ýolbaşçylyk etmek. Gymmatlyklarymyz bitewilik, täzelik, hyzmatdaşlyk we ýeňiş.
has giňişleýin gör
1690
.Yllar
Guruldy
33
+
Countriesurtlary we sebitleri eksport etmek
8350
m2
Zawodyň meýdany
50
+
Hakykylyk şahadatnamasy

şahadatnamasy

Şahadatnama
Şahadatnama 1
2-nji şahadatnama
3-nji şahadatnama
01

Bahasy üçin sorag

Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

Sorag
bilen tanşyň

Taslama wakalary

Silikon kagyzy öndürýän hünärmen kärhana. Önümlerimiz dürli ugurlarda giňden ulanylýar, müşderilere netijeli, amatly we ekologiýa taýdan arassa çözgütler hödürleýär.

Işleýiş prosesi

Işleýiş prosesi
Işleýiş prosesi 2
Amal prosesi 3
Işleýiş prosesi 4
Amal prosesi 5
Amal prosesi 6
Amal prosesi 7
Işleýiş prosesi